talks‎ > ‎

Polish

  • Historia Alicji i Boba [pdf] Swider 2.5.03 Oboz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

  • Matematyczne podstawy kryptografii [ppt,html,jpg] 15.03.02 dni otwarte MIM UW

  • O (nie)przydatnosci teorii zlozonosci w kryptografii [pptx,pdf], MIMUW, December 2008